პროექტის ფარგლებში, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა ერთობლივად იმუშავეს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებულ ტექსტებზე, შექმნეს ილუსტრაციები და პოსტერები.