დასვენების დღეები

სემესტრები

14 სექტემბერი 2015 – I სემესტრის დასაწყისი
24 დეკემბერი 2015 – I სემესტრის დასასრული

13 იანვარი 2016 – II სემესტრის დასაწყისი
27 ივნისი 2016 – II სემესტრის დასასრული

 

დასვენების დღეები

I სემესტრი

14 ოქტომბერი 2015 – სვეტიცხოვლობა
23 ნოემბერი 2015 – გიორგობა
19 იანვარი 2016 – ნათლისღება

II სემესტრი

3 მარტი 2016 – დედის დღე
8 მარტი 2016  – ქალთა საერთაშორისო დღე
9 აპრილი 2016  – 9 აპრილი
9 მაისი 2016 – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე
12 მაისი 2016 – ანდრია პირველწოდებულის დღე
26 მაისი 2016 – დამოუკიდებლობის დღე

10 ივლისი 2014