კათედრები

"თბილისის მწვანე სკოლაში" ფუნქციონირებს 8 საგნობრივი კათედრა:

 

1. დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი - 

2. ქართული ენისა და ლიტერატურის ხელმძღვანელი -  ლელა ტეფნაძე

3. მათემატიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ხელმძღვანელი - ფატი კერესელიძე

4. უცხოური ენების ხელმძღვანელი - ქეთევან ჯაოშვილი

5. ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების ხელმძღვანელი -  სოფო ვეფხვაძე

6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ხელმძღვანელი - ხათუნა გოგალაძე

7. ესთეტიკური აღზრდის ხელმძღვანელი - ნუცა ყიფიანი

8. სპორტის ხელმძღვანელი - ვიქტორია პურინა

6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების - ხელმძღვანელი, ხათუნა გოგალაძე

7. ესთეტიკური აღზრდის - ხელმძღვანელი, ნუცა ყიფიანი

8. სპორტის - ხელმძღვანელი, ვიქტორია პურინა

13 ნოემბერი 2014