დაწყებითი საფეხური

 

"თბილისის მწვანე სკოლის" გამოცდილი და კვალიფიციური მასწავლებლებისა და მრავალფეროვანი სასწავლო პროგრამის დახმარებით მოსწავლე იძენს ღირებულ ცოდნას, ხდება ანალიტიკურად და შემეცნებითად მოაზროვნე, ივითარებს ინდივიდუალიზმსა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც თითოეული მათგანისათვის წარმატების გარანტია.

ჩვენ გთავაზობთ:
 

√ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სასწავლო პროცესს

√ Smart Board - ით აღჭურვილ კლასებს

√ ინდივიდუალურ კრედიტ-საათებს

√ გახანგრძლივებულ კლასებს (16:00 - 18:00)

√ საბუნებისმეტყველო, ზოოლოგიის, არქეოლოგიის, ლიტერატურის, სამოქალაქო, დებატებისა და კინომოყვარულთა კლუბებს

√ სპორტულ აქტივობებს (ჩოგბურთი, კალათბურთი, ცეკვა, ჯიუ-ჯიცუ)

√ თანამედროვე ლაბორატორიას, ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ კლასებს

√ უსაფრთხოების ინოვაციურ სისტემას- მშობლებისთვის SMS შეტყობინება მოსწავლის სკოლაში მდებარეობის შესახებ

√ 24 საათიან დაცვასა და ვიდეო-კონტროლს

 
          

 

11 თებერვალი 2015