დიღმის კამპუსი
დაგეგმე-შეხვედრა

სკოლის მისია

თბილისის მწვანე სკოლის მიზანია შექმნას მოზარდთა ინტელექტუალური და ფიზიკური აღზრდისათვის აუცილებელი, ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო და მისცეს მათ თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების შესაბამისი განათლება.

თბილისის მწვანე სკოლის გამოცდილი და კვალიფიციური მასწავლებლებისა და მრავალფეროვანი სასწავლო პროგრამების დახმარებით მოსწავლე იძენს ღირებულ ცოდნას, ხდება ანალიტიკურად და შემეცნებითად მოაზროვნე, ივითარებს ინდივიდუალიზმსა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც თითოეული მათგანისათვის წარმატების გარანტია.

თბილისის მწვანე სკოლაში ყველა საგნის საფუძვლიანი სწავლა და მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მიდგომა განაპირობებს თითოეული მათგანის წამატებას ეროვნულ გამოცდებსა და მომავალ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში.

ჩვენი სკოლა ორიენტირებულია კონკურენტუნარიანი მოსწავალეების აღზრდასა და მათ წარმატებულ მომავალზე.