მწვანე სკოლაში პირველკლასელთა მიღება  გასაუბრების საფუძველზე მიმდინარეობს. გასაუბრებას სკოლის ფსიქოლოგი უძღვება .   მოტორული უნარების, აღქმის, ლოგიკური აზროვნების შეფასება გვეხმარება ბავშვების ფსიქოტიპის დადგენასა და ინდივიდუალური მიდგომების შერჩევაში.

ხელშეკრულების გასაფორმებლად მშობელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • ორი ფოტოსურათი 3|4
  • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები
  • ჯანმრთელობის ცნობა – ფორმა N100

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: 0322520008

hello@greenschool.ge