სწავლის წლიური საფასური შეადგენს 6000 ლარს ან 2000 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

გადახდის გრაფიკი დამოკიდებულია  ვალუტაზე, რომელშიც ირჩევთ ანგარიშსწორებას.

ლარში ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში წლიური საფასური შეიძლება ორ ან სამ ნაწილად გაიყოს:

  • ორ ეტაპიანი გრაფიკის შემთხვევაში, პირველი ნახევრის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან ოცი კალენდარული  დღის ვადაში უნდა განხორცილდეს, მეორე ნახევრის –  5 სექტემბრამდე. ყოველი მომდევნო სასწავლო წლიდან გადაიხდით სექტემბერსა და დეკემბერში.
  • სამ ეტაპიანი გრაფიკისას, პირველ მესამედს იხდით გაფორმებიდან ოც   კალენდარულ დღეში,  მეორე მესამედს – სექტემბერში, მესამეს – დეკემბერში. ყოველი მომდევნო სასწავლო წლიდან გადახდა სექტემბერსა და მარტში უნდა განხორციელდეს.

 ხელშეკრულების დოლარში გაფომებისას შესაძლებელია ორ, სამ, ოთხ ეტაპიანი ან ყოველთვიური გადახდის გრაფიკის არჩევა.

  • დოლარში ანგარიშსწორებისას საფასურის 10% (200 დოლარის ექვივალენტი ლარში) ხელშეკრულების დადებიდან ათი კალენდარული დღის ვადაში უნდა დაიფაროს. სექტემბრიდან გადახდა მიმდინარეობს  ორ, სამ , ოთხ ეტაპად  ან  ყოველი თვის დასაწყისში.